Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 


FAZA KSIĘZYCA
Informacje
Wsiedlenie bażantów w nasze łowiska
W dniu 21 czerwca 2014 roku myśliwi z Koła Łowieckiego nr 37 "Sokół" z Głowna, dokonali zasiedlenia łowiska – czyli „wypuścili na wolność” zakupione z własnych środków bażanty w ilości 150 sztuk. Zasiedlenia dokonano wypuszczając rodziny składające się z ośmiu kur i jednego koguta – taka struktura płciowa gwarantuje prawidłowy ich rozród.
Ptaki przyjechały klimatyzowanym transportem do Głowna. Po przeładunku do naszych osobówek myśliwi podzielili się na grupy i każdy z nich zabrał po kilka bażancich rodzin do wypuszczenia w poszczególne rejony łowisk oznaczonych numerami : 60 - w powiecie zgierskim i 61 w powiecie łowickim..
Wsiedlenia bażantów dokonali następujący koledzy: Jacek Lambert, Stefan Wysocki, Jakub Hajduk, Piotr Grocholewicz, Robert Bartczak i Tomasz Michałkiewicz.
W trosce o wzrost populacji zwierzyny , w trakcie całego okresu zimowego w łowisku prowadzona jest intensywna akcja dokarmiania. Myśliwi wykładają karmę w paśnikach oraz wysypują ziarno w budkach dla bażantów i posypach dla kuropatw. W minionym roku było to ponad 3500 kg karmy
Wsiedlenie bażantów jest planowym zabiegiem prowadzonym przez koło sukcesywnie od wielu lat i ma na celu zwiększenie populacji bażanta w naszym łowisku. Należy tutaj podkreślić, że myśliwi zasiedlają łowiska większą ilością bażantów niż pozyskują w trakcie polowań, a będące podstawą utrzymania populacji kury są w naszych obwodach pod ochroną przez cały rok. . Obecnie populacja bażantów i kuropatw sukcesywnie się powiększa. Wpuszczanie nowych osobników ma również na celu zwiększenie zróżnicowania genetycznego żyjących tu osobników.

Data : 2014-07-30 11:17:39 | POWRÓT
 
Koło Łowieckie "Sokół" Nr 37 w Głownie