Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 


FAZA KSIĘZYCA
Informacje
Konkurs dla szkół "Dbamy o środowisko"
Regulamin konkursu „Dbamy o środowisko"

Organizator: Koła Łowieckie Powiatu Łowickiego
Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Łowiczu

CEL KONKURSU:
- zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką łowiectwa, jako elementu ochrony środowiska
oraz doskonałej okazji kontaktu z przyrodą
- pobudzenie w młodzieży twórczej wyobraźni
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu łowickiego oraz Miasta i Gminy Głowno.

CZAS TRWANIA KONKURSU:
1 września - 25 września

PRZEBIEG KONKURSU:
- udział w konkursie należy zgłosić do 10 września 201lr. w Wydziale Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu,
- pokój 35 telefon 46/830-09-21.
- uczeń przygotowuje jedną prace o tematyce łowiectwa, poruszającą problematykę ochrony
środowiska w dowolnej technice; malarstwo, rysunek, rzeźba, wyklejanka, technika mieszana,
fotografia
- w obrębie szkoły odbywają się eliminacje wewnętrzne, szkoła typuje maksymalnie 5 prac do
etapu powiatowego
- prace należy dostarczyć do Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Łowiczu, pokój 35
najpóźniej do 21 września 201l r.
- do każdej pracy należy dołączyć informację
• imię i nazwisko autora
• szkoła i klasa do której uczęszcza

KRYTERIA WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU:
- komisja konkursowa w składzie:
- trzech przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego,
- dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Łowiczu dokona oceny prac

- podstawowe kryteria stanowić będą: trafne ujęcie tematu łowiectwa, pomysłowość,
oryginalność oraz estetyka

NAGRODY:
Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach
Najlepsza praca wykonana przez ucznia szkoły podstawowej
I miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 500 zł
II miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 300 zł
III miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 200 zł
IV miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł
V miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł
Najlepsza praca wykonana przez ucznia szkoły gimnazjalnej
I miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 500 zł
II miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 300 zł
III miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 200 zł
IV miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł
V miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł
Najlepsza praca wykonana przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
I miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 500 zł
II miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 300 zł
III miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 200 zł
IV miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł
V miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł
Najlepsza praca z trzech kategorii
I miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 500 zł
II miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 300 zł
III miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 200 zł
IV miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł
V miejsce - nagroda rzeczowa w wysokości do 100 zł

Każdy z uczestników, którego praca zostanie wytypowana do etapu powiatowego otrzyma pamiątkowy dyplom.
Podsumowanie oraz wręczenie nagród połączone z wystawą nagrodzonych prac będzie miało miejsce podczas „Powiatowego Festynu Myśliwskiego - Walewice 2011", który odbędzie się w Walewicach w dniu 25.09.2011r.

Komisja konkursowa

Data : 2011-08-31 10:11:17 | POWRÓT
 
Koło Łowieckie "Sokół" Nr 37 w Głownie